Beoordelingen vergelijken

 

Als je beoordeling nog openstaat, kun je de beoordeling vergelijken met die van anderen.

In het hoofdmenu kies je voor Beheer Beoordelingen

Vervolgens geef je aan:
A. Welke locatie
B. Welke groep
C. Met wie je wilt vergelijken.
D. Welke beoordeling van deze persoon je wilt vergelijken.
E. Welke verschillen je wilt zien. Als je kiest voor ‘alles’, dan ga je straks door alle items die jullie hebben gescoord. Je kunt het ook beperken door allen items te laten zien waar jullie een verschillende beoordeling hebben gegeven.

Daarna kom je in het vergelijkingsscherm.

Je kunt door de verschillende items heen wandelen (A)

en je scores of opmerkingen aanpassen (B).

 

veranderingen worden opgeslagen zodra je naar het volgende item gaat of wanneer je de score verandert.

Vorige Beoordelingen afsluiten
Volgende Beoordelingen verwijderen