Betrouwbaarheid

In de monitor PiB is een tabblad ‘beoordelingen beheren’ opgenomen onder het tabblad ‘beoordelen pedagogische kwaliteit’. Je kan deze module gebruiken als twee (onafhankelijke) medewerkers tegelijkertijd PiB hebben ingevuld voor dezelfde groep. Middels ‘beoordelingen beheren’ kan een groep worden geselecteerd waarvan twee keer PiB is ingevuld. Deze module geeft de items aan waarvan beide beoordelaars twee of meer punten van elkaar verschillen. De beoordelaar met de rechten om PiB te beheren stemt met de andere beoordelaar af en samen geven zijn de definitieve score. Als alle items die van elkaar verschillen zijn afgestemd sluit de beoordelaar met de rechten PiB te beheren het rapport af waarna deze direct wordt toegevoegd aan de totale data-set waarover de organisatie gemiddelden (de organisatie-benchmark) berekend worden.

Hoe minder items naar voren komen in het scherm van ‘beoordelingen beheren’, des te meer overeenkomst in manier van beoordelen tussen beoordelaars.