Gegevens voor rapportages selecteren

Afhankelijk van wat je kunt bekijken zie je een keuzemenu verschijnen voor rapportages op groepsniveau, locatieniveau of organisatieniveau. Je ziet ook alleen locaties waarvoor je gemachtigd bent.

Maak een keuze en kies voor ‘rapport bekijken’.

Volgende Groepsrapport bekijken