Marthe van Voorst van Beest voerde de afgelopen tijd gesprekken met PiB-gebruikers om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

➢ Hoe ervaren de pilot-gebruikers de monitor?
➢ Wat zijn plus- en verbeterpunten?
➢ Hebben gebruikers het gevoel dat de PiB-ko hen helpt om zichzelf te professionaliseren?

Lees hier het verslag.

 

In nummer 3 van dit jaar van het vakblad Management Kinderopvang verscheen een stuk over PiB. Download hier de pdf-versie.

In het mei/juni nummer van 2018 van Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het Kindcentrum verscheen een stuk aan de hand van Simon Hay. Download hier de pdf-versie.

In Management Kinderopvang verscheen in November 2018 een artikel over de monitor bij KindeRdam Rotterdam. Download hier de pdf-versie.

in 2017 verscheen in Bestuur Beleid Managment en Pedagogiek in het Kindcentrum het artikel “Het hogere belang van monitoring en evaluatie” van Josette Hoex. Download hier de volledige tekst.