Wat is PiB

 
 

De monitor PiB: feitelijk inzicht in pedagogische kwaliteit

Kinderopvangorganisaties zijn – volgens de wet kinderopvang – zelf verant- woordelijk voor de pedagogische kwaliteit. Met het online zelfevaluatie -instrument Pedagogische kwaliteit in Beeld kan je per groep gegevens invoeren en inzicht krijgen in de pedagogische kwaliteit.

 

De PiB-monitor is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie omdat de monitor dezelfde vier basisdoelen als de GGD hanteert: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving in kaart gebracht. Een optionele ‘stabiliteitsmeter’ geeft bovendien inzicht in één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van de groeps samenstelling.

PiB IS OPGEBOUWD UIT 5 THEMA’S
 • Emotionele veiligheid
 • Persoonlijke competenties
 • Sociale competenties
 • Overdracht van normen en waarden
 • Kwaliteit van de leefomgeving

PIB: hoe werkt het?

De pedagogisch coach van een andere groep dan de groep die wordt geobserveerd vult samen met de vestigingsmanager tijdens een observatie op de groep ter plekke de vragenlijst online in. Op deze manier is er sprake van onafhankelijkheid en uniformiteit in de observaties. De verzamelde gegevens per groep kunnen in rapportages per locatie en per organisatie worden samengevat. Observaties van dezelfde groep kunnen met elkaar worden vergeleken. En het is mogelijk om een trend zichtbaar te maken als de observaties worden herhaald.

Als organisatie weet je dus waar je op groepsniveau pedagogisch-kwalitatief staat ten opzichte van andere kinderopvangaanbieders in Nederland.

 

 

 
 

Gebruiksvriendelijk

Op basis van de ingevulde gegevens genereert PiB data die per criterium inzichtelijk maken hoe de groep scoort op een 4 punts-schaal. Omdat PiB uiterst overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is, kan het gemakkelijk worden gebruikt en kunnen de uitkomsten goed worden geduid. Gebruikers krijgen bovendien ondersteuning van de helpdesk van PiB.

 
 

PiB: directe aansluiting op de GGD-inspectie

De PiB-monitor is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie omdat de monitor dezelfde vier basisdoelen als de GGD hanteert: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving in kaart gebracht. Een optionele ‘stabiliteitsmeter’ geeft boven- dien inzicht in één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van groepssamenstelling en kind-professional contact.

 
 

PiB als monitor: inzicht, regie én benchmark

Met het genereren en inzichtelijk maken van feitelijke data voorziet de PiB-monitor kinderopvangorganisaties van een digitale omgeving waarmee ze de regie over hun pedagogische praktijk in handen kunnen nemen. Bovendien beschikt de totale kinderopvangsector met PiB over een gestandaardiseerd kwaliteitsobservatieinstrument dat de mogelijkheid biedt tot benchmarking. Als organisatie weet je dus waar je op groepsniveau pedagogisch-kwalitatief staat ten opzichte van andere kinderopvangaanbieders in Nederland.

 
 

Gebruikersovereenkomst en kosten

Het gebruik van PiB is gebaseerd op een gebruikersovereenkomst op basis waarvan facturering plaatsvindt. De kosten voor het gebruikmaken van PiB zijn afhankelijk van het aantal groepen dat met het instrument gaat werken.

 

 

 

 

 

tabel kosten overzicht

 
 

Ja, ik wil meer weten over PiB

Als je onderstaand formulier invult, nemen we graag contact met je op om vrijblijvend verder te praten over de mogelijkheden van PiB voor jouw organisatie.

   
   

  Disclaimer