Nieuwe functiesEr is de afgelopen tijd flink gewerkt aan wat nieuwe functies in PIB, die nu online zijn gekomen:

  • Deelnemers die van hun lokaal beheerder de bevoegdheid hebben gekregen locatiegegevens te kunnen wijzigen, kunnen vanaf nu groepen toevoegen, veranderen en verwijderen, en ook locaties toevoegen, veranderen en verwijderen. Dat gaat via de knop Locaties en Groepen.
  • Alle deelnemers kunnen hun eigen openstaande beoordelingen verwijderen. Ook deze optie bereik je via Beheer Beoordelingen.
  • Lokaal beheerders van een organisatie kunnen een overzicht opvragen van alle beoordelingen die er binnen de organisatie gedaan zijn. Zij zijn geordend naar status (openstaand of afgesloten), en voor de afgesloten beoordelingen naar jaar van beoordeling, datum, regio, locatie, groep, en beoordelaar. Via Beheer Beoordelingen kun je hier als lokaal beheerder terechtkomen.
  • In de rapporten (op alle niveau’s) stonden standaard alle vinkjes aan. Vanaf nu wordt hier een uitzondering op gemaakt: bij openen van de rapportage staat bij observatiejaar alleen het meest recente observatiejaar standaard aangevinkt, de eerdere observatiejaren niet. Daarom is ook het observatiejaar weer aan de groepsrapportage toegevoegd. Dit vanwege de nu vaker voorkomende herhaalde observaties op een groep.

 

 Simons PromotiePost


In de media