Nieuwe rapportage: interactievaardighedenMisschien is het jullie al opgevallen: boven de visualisatie in rapportage van PIB is een ikoontje verschenen:

Wanneer je dit ikoontje selecteert, opent een rapport dat niet is ingedeeld volgens de gebruikelijke doelen van pedagogische kwaliteit zoals deze standaard terugkomen in de PiB-rapportages, maar een indeling die is gebaseerd op interactievaardigheden. Er zijn op grond van de observaties van een gedeelte van de PiB-items andere scores berekend en weergegeven. Een nadere toelichting op deze indeling zal nog volgen overigens. In de rapportage over interactievaardigheden zie je weer een ander ikoontje om weer terug te kunnen gaan naar de standaard PIB-rapportage:

Er zijn ook organisaties die een eigen begrippenkader gebruiken in hun rapportages, voor hen zijn beide ikoontjes toegevoegd om te kunnen schakelen naar de andere rapportages. Hun eigen logo wordt dan op dezelfde plek weergegeven om weer terug te kunnen schakelen naar de eigen rapportage.Simons PromotiePost


In de media