Wijzigingen in de rapportagesOp verzoek hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de rapportages:

1. Het itemnummer dat overeenkomt met de nummering uit de papieren versies van de vragenlijst wordt nu ook in de rapportages op groeps- en locatieniveau weergegeven.
2. In de organisatierapportage worden gemiddelden getoond per regio, locatie, leeftijdsklasse en soort groep. Om de managementrapportages op organisatieniveau niet meer herleidbaar te maken tot groepsniveau worden vanaf nu geen gemiddelden weergegeven van locaties waarvan minder dan twee groepen zijn beoordeeld.


Simons PromotiePost


In de media