Gebruikersonderzoek

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 

In dit gebruikersonderzoek willen we je een aantal vragen stellen over het gebruik van Pedagogische Praktijk in Beeld (PiB). Eerst willen we weten wat welk type deelnemer je bent...

 

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 
Geef nu bij elk van de stellingen aan in welke mate je het eens of oneens met de stelling bent:

 

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 
Geef bij elk van de stellingen aan in welke mate je het eens of oneens met de stelling bent:

 

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 

Geef bij elk van de stellingen aan in welke mate je het eens of oneens met de stelling bent:

 

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 

Geef bij elk van de stellingen aan in welke mate je het eens of oneens met de stelling bent:

 

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 

Geef bij elk van de stellingen aan in welke mate je het eens of oneens met de stelling bent:

 

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 

Geef bij elk van de stellingen aan in welke mate je het eens of oneens met de stelling bent:

 

Gebruikersonderzoek Pedagogische Praktijk in Beeld

 

Tot slot nog wat algemenere vragen:

 

De vragenlijst is anoniem en de volgende vraag is niet verplicht. De vraag helpt ons wel om te kijken of er verschillende ervaringen bestaan binnen verschillende organisaties.