Onderzoek naar PiB

 
 

 

Pedagogische Praktijk in Beeld is mede door gebruikers ontwikkeld en wordt regelmatig aangepast op grond van de gebruikservaringen. De gehanteerde instrumenten zijn gedegen en weloverwogen ontwikkeld. Door de projectgroep is besloten om op basis van onderzoek het instrument efficiƫnter, effectiever en meer up-to-date te maken. Gebruik van data uit PiB voor dit onderzoek, gebeurt enkel met uitdrukkelijke instemming van de betreffende organisatie(s).

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Hoe valide (geven de beoordelingen een goed beeld van de pedagogische kwaliteit) zijn de instrumenten van PiB?
    • Bijvoorbeeld: Geeft PiB gelijksoortige conclusies als andere beoordelingen?
  • Hoe betrouwbaar zijn de instrumenten van PiB?
    • Bijvoorbeeld: Hoe staat het bijvoorbeeld met de inter-beoordelaarbetrouwbaarheid?
  • Wat zijn zinvolle aanpassingen die validiteit en betrouwbaarheid kunnen verbeteren?
  • Welke rol speelt PiB in de verbetercyclus van de pedagogisch medewerker?

KindeRdam heeft geld beschikbaar gesteld om Simon Hay de ruimte te geven hier (promotie-)onderzoek naar te doen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd in samenspraak met de ontwikkelaars en de Universiteit Leiden (dr. Harriƫt Vermeer) en de Universiteit van Amsterdam (prof. dr. Ruben Fukkink). We zullen voortgang van dit onderzoek publiceren op deze site, zeker als dit leidt tot suggesties voor aanpassing van het instrument.

 

Simons PromotiePost


In de media

 

 

 
 

Disclaimer