Hoe kunnen we helpen?

Stabiliteit bepalen


>/td>

In welke mate komen kinderen op de dagen dat zij aanwezig zijn op de opvang in één week dezelfde kinderen tegen in hun groep? Hoe vaker zij dezelfde kinderen tegenkomen, hoe hoger de stabiliteit. Die wordt uitgedrukt in een percentage, de zogenoemde stabiliteitsindex.

Een goede stafstabiliteit en staf-kindratio kunnen bevorderlijk zijn voor de individuele aandacht die kinderen krijgen van pedagogisch medewerkers, en voor de mate waarin pedagogisch medewerkers en kinderen elkaar goed kunnen leren kennen. En een adequate groepsgrootte beschermt hen tegen te veel prikkels van onoverzichtelijk veel kinderen.

De stabiliteitsmeter laat zien hoe het met de stabiliteitsgegevens op de groep zit, hoe deze mogelijk verbeterd zou kunnen worden, welke kinderen en pm-ers elkaar vaker of minder vaak zien en of de bezetting conform de rekenregels van de BKR ingericht is.

De gegevens worden opgeslagen bij de gegevens van de groep, zodat in principe iedereen in de organisatie de gegevens kan inzien, invoeren of wijzigen.

Kies voor de stabiliteitsmeter de knop ‘stabiliteit meten’ op de startpagina van PIB