Hoe kunnen we helpen?

Tip: oefenen met filmpjes

Wil je oefenen met beelden die niet in het eigen opvangcentrum zijn opgenomen? In het boek Interactievaardigheden. Een kindvolgende benadering (2018) Strik, A. & Schoemaker, J. (Bohn Stafleu van Loghum), staat vóórin een ‘krascode’. Die code geeft toegang tot een reeks filmpjes die gebruikt mogen worden voor het oefenen van observeren en scoren. In datzelfde boek staat aan het eind van ieder hoofdstuk een ‘Samenvatting/kijklijst’ met concrete beschrijvingen van hoe die interactievaardigheid er in de praktijk uitziet. Met die lijsten kan je samen oefenen om je blik goed te richten. Het boek gaat over dezelfde zes interactievaardigheden als in de PiB-beschrijvingen staan.