Hoe kunnen we helpen?

Betrouwbaarheid

Op het startscherm staat een knop ‘observaties vergelijken’. Je kunt deze module gebruiken als twee (onafhankelijke) medewerkers tegelijkertijd PiB hebben ingevuld voor dezelfde groep. Vervolgens kan een groep worden geselecteerd waarvoor twee keer PiB is ingevuld. Deze module geeft de items aan waarvan de medewerkers twee of meer punten van elkaar verschillen. Degene met de rechten om PiB te beheren stemt met de ander af en samen bepalen zij de definitieve score. Als alle items die van elkaar verschillen zijn afgestemd sluit de medewerker met de rechten PiB te beheren het rapport af waarna deze direct wordt toegevoegd aan de gegevens waarover de organisatiegemiddelden berekend worden.

Hoe minder items naar voren komen in het scherm van ‘observaties beheren’, des te meer overeenkomst in manier van beoordelen tussen beoordelaars.