Hoe kunnen we helpen?

Inhoud

Voor de inrichting van de monitor zijn de volgende bronnen gebruikt:

Het observatie-instrument:

  • Kolsteren, F. & Hoex, J. (2014). Observatie pedagogische praktijk. Utrecht: GGD GHOR / NJi. Te downloaden via de website van het Nederlands Jeugdinstituut

De NCKO kwaliteitsmonitor:

  • Boogaard, M., Daalen-Kapteijns, M. van & Gevers Deynoot-Schaub, M. (2012). De Kwaliteitsmonitor BSO. Amsterdam: SWP.

de Stabiliteitsmeter dagopvang 0-4:

  • Pennings, T. & Meij, H. (2011). De Stabiliteitsmeter dagopvang 0-4. Amsterdam: SWP.

VVE

Over de VVE-inhoud: Er zat al veel in, maar er is een aantal zaken die er niet in zaten toegevoegd. Dit betrof echter vooral items die niet observeerbaar zijn op de groep, maar die op papier gecontroleerd moeten worden. Na de VVE-items eerder meegenomen te hebben in PiB hebben we besloten deze items niet meer mee te nemen. Ze zitten er dus grotendeels in, op een aantal niet observeerbare zaken na.

Interactievaardigheden

Het Veldinstrument van de GGD is gebaseerd op NCKO-instrumentarium, dit betekent dus dat de (zes) interactievaardigheden in het instrument verwerkt zijn. Er is alleen gekozen om het perspectief van het kind leidend te laten zijn (de basisdoelen) en niet het perspectief van de medewerker (de interactievaardigheden).

We kijken naar de kwaliteit die kinderen ontvangen van de medewerkers die samen op de groep werken en niet naar wat de (individuele) medewerkers bieden. Dat gezegd hebbende zijn de items gerelateerd aan de interactievaardigheden wel uit het instrument te filteren en moet daar (op termijn) ook op gerapporteerd kunnen worden.