Hoe kunnen we helpen?

Kinderdam: regie op verbeterpunten

Kinderdam heeft afspraken gemaakt over de volgende vragen:

Wie behoudt de regie over de verbeterpunten, op welke manier?, Wie verdeelt acties naar diverse afdelingen en op welke manier?, Wie heeft inzicht in welke gegevens binnen de monitor?

PiB genereert data op meerdere niveaus en voor elk niveau geldt dat andere medewerkers regie houden op verbeterpunten aan de hand van de rapportage op al deze niveaus:

  • rapportage groepsniveau: betreffende pedagogisch medewerkers, ondersteund door de pedagogisch coach.
  • rapportage locatieniveau: betreffende manager op locatie, ondersteund door de pedagogisch coach.
  • indien van toepassing rapportage regioniveau: betreffende manager op regioniveau, ondersteund door de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
  • rapportage organisatieniveau: pedagogisch beleidsmedewerker/coach gebruikt deze data voor PDCA betreffende pedagogisch beleid (input voor strategie op pedagogiek en opleidingsplan).
  • rapportage werksoortniveau: pedagogisch beleidsmedewerker/coach gebruikt deze data voor PDCA betreffende pedagogisch beleid (input voor strategie op pedagogiek en opleidingsplan).
  • rapportage leeftijdscategorieniveau: pedagogisch beleidsmedewerker/coach gebruikt deze data voor PDCA betreffende pedagogisch beleid (input voor strategie op pedagogiek en opleidingsplan).