Er zijn onvoldoende groepen geobserveerd waarvan de observatie is afgesloten om weer te geven in de locatierapportage.

De observaties moeten zijn afgesloten en de deelnemers moeten meetellen voor de rapportages.


Terug naar rapportkeuze