Per 1 januari 2024 heeft SkoZok een nieuwe naam: Atalenta
Bezoek PiB Atalenta op https://pedagogischepraktijkinbeeld.nl/atalenta/login