Q: Als wij onze gegevens invoeren, worden die dan direct verwerkt? Kunnen we er dan direct mee aan de slag?

A: Als je zelf de enige bent die de observaties over pedagogische kwaliteit hebt gedaan, dan heb je direct toegang tot de rapportages. Als er nog iemand anders (bijvoorbeeld een locatiemanager) dezelfde groep(en) heeft geobserveerd, dan komt er eerst een vergelijkingsscherm waarin je antwoorden naast elkaar kunt leggen en waarin je gevraagd wordt de observaties te bevestigen. Daarna zijn de rapporten ook voor deze groep(en) beschikbaar.

Q: Hoe valideer je de monitorgegevens onderling?

A: Laat twee observatoren (lokatiemanager/pedagoog/pedagogisch coach) tegelijkertijd op één groep scoren, onafhankelijk van elkaar. Na de observatie worden scoren vergeleken en afgestemd over de items waarvan de observatoren een andere score hebben toegekend. Om eenduidig te kunnen observeren is het aan te bevelen om een trainingsbijeenkomst voor de observatoren te organiseren waarbij het instrument wordt toegelicht en wordt geoefend (aan de hand van filmbeelden) met scoren.