4 & 5 december: PiB uit de lucht!4 december vindt er een grote update plaats van deze omgeving. Daardoor kun je de omgeving niet gebruiken op die dag, en mogelijk op 5 december ook niet.

Wat gaat er veranderen?

De nieuwe versie moet een eind maken aan een aantal tijdrovende en vervelende kwesties waar we de afgelopen tijd veel mee bezig zijn geweest. Een belangrijke verandering is dat de bestaande rolverdeling tussen deelnemers (kwaliteitsmedewerker/locatiemanager) zal komen te vervallen.

Er komen twee nieuwe rollen: deelnemer en beheerder. De beheerder kan vervolgens aan elke deelnemer toewijzen welke locaties deze werkt en wat zij/hij daar mag doen (scoren, vergelijken, rapporten inzien, etc.). Aan elke organisatie dus het verzoek door te geven wie deze beheerderrol mag krijgen. Hierbij denken we aan een medewerker die verantwoordelijk is voor kwaliteitsbeleid die ook namens het management van de organisatie deze rol mag vervullen. Er kunnen ook meerdere beheerders worden benoemd per organisatie. Geef de naam door aan Erik Jan of Ariënne.

Daarnaast zal de nieuwe omgeving gebruik gaan maken van een uniforme, beter responsieve huisstijl waarmee makkelijker prints gemaakt kunnen worden. En hij wordt wat sneller.

Wat kun je wel doen op 4 en 5 december?

De omgeving is uit de lucht, maar je kunt, als Sinterklaas dat toelaat, uiteraard wel scoren met behulp van de papieren versies van de lijsten:

Maar het bekijken van rapportages moet wachten tot 6 december….Simons PromotiePost


In de media