Itemupdate PIB al vanaf 1 novembernavraag-items en observatie-items

De ‘navraag-items’, die in de huidige versie vooral zijn geformuleerd om VE-inhoud te kunnen verzamelen, hebben een andere plek gekregen in het meetinstrument. In plaats van als aparte uitvraag zijn ze nu terecht gekomen onder het doel van pedagogische kwaliteit waaronder ze gerekend worden. Bij sommige items is het onderscheid tussen ‘observeerbare/beoordeelbare’ inhoud en ‘navraag’-inhoud scherper geformuleerd en/of zijn de items in die twee inhouden gesplitst.

In de praktijk merk je dit doordat er bij een pedagogisch doel (bijvoorbeeld emotionele veiligheid) een knopje bij is gekomen met een aantal navraag-items. De rapportage blijft verder hetzelfde, ook de navraagitems worden opgenomen in de rapporten.

Alleen voor groepen die ook VE-groep zijn is er een apart extra rapportonderdeel over de items met VE-inhoud.

Plaatsen van opmerkingen

In deze update vind ook een verbetering plaats ten aanzien van het scoren; sommige scores gingen verloren doordat er eerst opmerkingen werden opgeslagen zonder score en later met. Dat is vanaf deze update anders: Er kunnen pas opmerkingen geplaatst worden nadat er eerst een score (duimpje of ‘n.v.t.’) gegeven wordt.

 

De update is er vanaf 1 november 2023.

Verzoek aan de lokale beheerders: willen jullie al jullie gebruikers informeren over deze update?Simons PromotiePost


In de media