Nieuwe locatierapportageDe locatierapportages werden steeds gecompliceerder en daardoor minder overzichtelijk en begrijpelijk. De groepsrapportages die erin voorkwamen verschilden ook van de rapportages op groepsniveau. Om dit gelijk te trekken is er nu een verwijzing naar de groepsrapportages opgenomen in de locatierapportage.

Wanneer het ikoontje aan de rechterkant wordt geselecteerd opent zich nu in een nieuw tabblad of scherm de bijbehorende groepsrapportage.

 Simons PromotiePost


In de media