Organisatie-gemiddelden: wie telt mee?In de figuur van de rapportage kun je ook organisatiegemiddelden terugvinden. Die zijn afgebeeld onder de cirkeltjes met groepsgemiddelden. Als je alle groepen uitvinkt, zie je die het best (zie boven). Deze organisatiegemiddelden zijn gebaseerd op observaties die gedaan werden door deelnemers die de bevoegdheid ‘scores tellen mee voor organisatie-gemiddelden’ aangevinkt hebben.

Dit staat in beginsel bij iedereen aan, dus, lokale beheerders,  verander dit als dat niet zo hoort te zijn…

 Simons PromotiePost


In de media