Organisatierapportage opnieuw aangepastIn de organisatierapportage worden gemiddelden getoond per regio, locatie, leeftijdsklasse en soort groep.

In een eerder bericht meldden we dat, om managementrapportages op organisatieniveau niet meer herleidbaar te maken tot groepsniveau, er geen gemiddelden weergegeven werden van locaties waarvan minder dan twee groepen zijn beoordeeld.

Dat gaf problemen voor locaties met maar één groep. We hebben daarom de regel veranderd: Wanneer er maar twee beoordelaars van één groep waren, worden de groepsgemiddelden ook getoond. Gemiddelden blijven op deze manier niet direct herleidbaar tot groep/persoonscombinaties.

 Simons PromotiePost


In de media