Rapportages uitgebreidVanaf heden biedt PiB de mogelijkheid om naast de rapportage op groeps- en locatieniveau ook rapportage te genereren op organisatieniveau (de organisatie benchmark), werksoortniveau (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang) en op verschillende leeftijdscategorieën (0-2, 0-4, 2-4 2-4 peuteropvang, 4-8, 4-12 en 8-12 jaar).

Op deze manier ondersteunt PiB data-gedreven sturing op pedagogische kwaliteit op alle verschillende niveaus. Deze uitbreiding van rapportage biedt handvatten om de PiB-resultaten niet alleen met pedagogisch medewerkers, lokale managers, oudercommissies en de GGD te bespreken, maar ook op het niveau van het hoger management, de centrale oudervertegenwoordiging en de GGD op organisatieniveau.

Met andere woorden; PiB is niet alleen een handvat voor verbetering op locatieniveau, maar biedt nu ook de mogelijkheid om input te geven voor de pedagogische strategie van een organisatie en het opleidingsplan.Simons PromotiePost


In de media