Hoe kunnen we helpen?

VE observeren

Wil je VE terug laten komen in de groepsrapportage, dan dient de lokaal beheerder een groep aan te merken als VE-groep. Er zijn veel PIB items die meedoen in een rapportage over aspecten die van belang zijn voor Voorschoolse en vroegschoolse Educatie (VE). Deze komen in een apart gedeelte van de groepsrapportage terug.

Daarnaast worden een aantal ‘navraag’-items getoond die meer in algemene zin iets over VE-aspecten bevragen. Deze items kun je in het scoremenu vinden onder ‘Aanvullende vragen’.