Wetenschappelijk onderzoek

 
 
Pedagogische praktijk in Beeld (PiB) is gebaseerd op het veldinstrument van de GGD. Het is mede door gebruikers ontwikkeld en op grond van gebruikservaringen regelmatig aangepast.

 

Gevalideerd door wetenschappelijk onderzoek

Omdat de PiB-data gebruikt worden voor cyclische pedagogische kwaliteitsverbetering, moeten we zeker weten dat deze data betrouwbaar zijn. Dit kan door het PiB-instrument te valideren. Daar is wetenschappelijkonderzoek voor nodig, en dat vindt momenteel plaats in de vorm van (promotie)onderzoek door Simon Hay.

(Promotie)onderzoek

Simon Hay is door zijn werkgever KindeRdam in de gelegenheid gesteld om dit (promotie)onderzoek te doen. Het onderzoek wordt begeleid door dr. Harriët Vermeer van de Universiteit Leiden () en prof. dr. Ruben Fukkink van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek loopt van 2020 tot 2025.

Inhoud onderzoek

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:
Hoofdvraag 1: Welke aanpassingen zijn nodig aan PiB op basis van literatuur en expertopinies?

  • Deelvraag 1.1: Welke zelfevaluatie-instrumenten worden (wereldwijd) gebruikt om de pedagogische kwaliteit in de context van de kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) te beoordelen?
  • Deelvraag 1.2: Welke eisen stellen deskundigen en belanghebbenden aan pedagogische kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar?

Hoofdvraag 2: Is het zelfevaluatie-instrument PiB een betrouwbaar en valide instrument om pedagogische kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang (0-12 jaar) te meten?
Hoofdvraag 3: Verbetert het gebruik van PiB, in combinatie met Video Interactiebegeleiding (VIB), de pedagogische kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang 0-12 jaar?

Onderzoeksresultaten

Voortgang van dit onderzoek wordt op deze site gepubliceerd. Gebruik van geanonimiseerde data uit PiB voor dit onderzoek, gebeurt enkel met uitdrukkelijke instemming van de betreffende organisatie(s).

 

 

 

 
 

Disclaimer