Privacybeleid

 
 

Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom. Expertisecentrum Kinderopvang heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Dit betekent onder andere dat Expertisecentrum Kinderopvang benchmarks publiceert die niet herleid- baar zijn tot individuele organisaties of gebruikers door geanonimiseerde data te gebruiken.

U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de overeenkomst te beëindigen.

 

 

 

 
 

Disclaimer