Wat kan ik met PiB?

 
 
Met het genereren en inzichtelijk maken van feitelijke data voorziet de PiB-monitor kinderopvangorganisaties van een digitale omgeving waarmee ze de regie over hun pedagogische praktijk in handen kunnen nemen.

 

Bovendien beschikt de totale kinderopvangsector met PiB over een gestandaardiseerd kwaliteitsobservatieinstrument dat de mogelijkheid biedt tot benchmarking. Als organisatie weet je dus waar je op groepsniveau pedagogisch-kwalitatief staat ten opzichte van andere kinderopvangaanbieders in Nederland. PiB is een online evaluatie-instrument waarin per groep gegevens kunnen worden ingevoerd.

De PiB-monitor is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie omdat de monitor dezelfde vier basisdoelen als de GGD hanteert: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving in kaart gebracht. Een optionele ‘stabiliteitsmeter’ geeft bovendien inzicht in één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van de groeps- samenstelling.

 

 

 

 
 

Disclaimer