Veel gestelde vragen

 
 

Hoe werkt PiB?

PiB is een online evaluatie-instrument waarin per groep gegevens kunnen worden ingevoerd. De PiB-monitor is optimaal afgestemd op de GGD-inspectie omdat de monitor dezelfde vier basisdoelen als de GGD hanteert: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Overdracht van normen en waarden. Daarnaast wordt in PiB ook de Kwaliteit van de leefomgeving in kaart gebracht. Een optionele ‘stabiliteitsmeter’ geeft bovendien inzicht in één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van de groepssamenstelling.


Wie vult de vragenlijsten in?

De pedagogisch coach van een andere groep dan de groep die wordt geobserveerd vult samen met de vesti- gingsmanager tijdens een observatie op de groep ter plekke de vragenlijst online in. Op deze manier is er sprake van onafhankelijkheid en uniformiteit in de observaties.


Kan ik rapportages maken?

De verzamelde gegevens per groep kunnen in rapportages per locatie en per organisatie worden samengevat. Observaties van dezelfde groep kunnen met elkaar worden vergeleken. En het is mogelijk om een trend zichtbaar te maken als de observaties worden herhaald.


Wat kost PiB?

Het gebruik van PiB is gebaseerd op een gebruikersovereenkomst op basis waarvan facturering plaatsvindt. De kosten voor het gebruikmaken van PiB zijn afhankelijk van het aantal groepen dat met het instrument gaat werken


 

 

 

 
 

Disclaimer